Syfte, vision och mål

Att systematiskt och kontinuerligt arbeta med säkerhetskultur och human factors-frågor inom sin organisation är två grundbultar för att minimera olyckor, incidenter, arbetsmiljöproblem och samtidigt utveckla en resilient och hållbar verksamhet. Olyckor, sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem är förutom det individuella lidandet också kostnadskrävande och kan även påverka en organisations anseende avseende både kunder och allmänhet. Framgångsrika verksamheter satsar på säkerhetskultur och human factors eftersom de ser en direkt koppling till lönsam hållbarhet både vad gäller effektivitet och kvalitet, förutom den självklara koppling till omsorg om sina egna medarbetare (eller inhyrd personal).

Säkerhetskulturnätverket är en ideell förening som riktar sig till alla verksamheter som vill förbättra och utveckla sin säkerhetskultur och förutsättningar för att göra verksamheten mer hållbar och resilient i denna bemärkelse.

Föreningen fungerar som ett nätverk med möten och dialoger och har till ändamål att:

      • vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö

      • erbjuda informering både avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, system safety, risk, human factors och arbetsmiljö

Till föreningens aktiviteter kan även icke-medlemmar anmäla sig genom att betala en engångsavgift.

Kontaktuppgifter

Säkerhetskulturnätverkets sekretariat sköts av styrelsen eller av den styrelsen utser. För den löpande verksamheten i föreningen svarar sekreteraren med hjälp av lokala kontaktpersoner. Sekretariatets huvuduppgift är att arrangera olika typer av arrangemang och medlemsaktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

 

Sekreterare:

Niclas Grahn, Stockholm

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 010-505 04 23

 

Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

Att: Niclas Grahn

c/o ÅF-Infrastructure AB

Frösundaleden 2A

169 99 Stockholm

 

Organisationsnummer: 802475-9683

Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521