Medlemskap och ansökan

Som medlemmar i föreningen kan anslutas företag, organisationer och studenter (enskilda personer) med intresse för säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors och arbetsmiljö. Varje medlem utser en ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktperson.

Föreningsavgift utgår för kalenderår och utgörs av en medlemsavgift som är momsfri och en serviceavgift som är exkl. moms. Medlems- och serviceavgiftens fastställda belopp beslutas av föreningsstämman. Föreningsavgiften utgår från medlemsorganisationens storlek avseende antal anställda för att göra den mer rättvis. Föreningsavgiften för medlemskap för år 2018 ses i tabellen nedan.

Medlemsorganisationens storlek

(antal anställda)
Medlemsavgift

(momsfri)
Serviceavgift

(exkl. moms)
>500 3 500 SEK 10 000 SEK
<500 1 500 SEK 5 500 SEK
En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten 950 SEK 3 500 SEK

Medlemsavgiften används för att täcka kostnader för varor och tjänster som endast kommer föreningens medlemmar till del. Exempel på detta kan vara driften av medlemsdelen av hemsidan och kostnader för kansli till den del kansliet arbetar med medlemsverksamheten. Serviceavgiften används för att täcka kostnader för varor och tjänster som anknyter till och även inkluderar icke-medlemmar. Exempel på detta är kostnader för revision av föreningen och för sekretariatet till den del sekretariatet arbetar med serviceverksamhet såsom att anordna öppna evenemang och att uppdatera den "öppna"/externa hemsidan.

Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämman. Varje medlem har vid föreningsstämman en röst. Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för ytterligare högst en medlem, dock må rösträtt enligt fullmakt kunna utövas av medlem inom koncern för koncernens samtliga medlemmar.

Som medlem erbjuds:

   • Inloggningsuppgifter till medlemsdelen av nätverkets webbsida. Här återfinns material, presentationer samt inspelade webbsändningar från genomförda arrangemang m.m.
   • Möjligheter till branschöverskridande möten
   • Kontaktuppgifter till medlemmarna för enklare nätverkande mellan föreningens aktiviteter
   • Tillgång till föreningens LinkedIn-sida
   • Seminarier och arrangemang: Ca 4-6 stycken per år i orterna Stockholm, Malmö och Göteborg med teman som berör verksamhetens mål.

För er som blir medlem finns en unik möjlighet att påverka innehåll och inriktning på nätverkets framtida verksamhet.

Ansökan om medlemskap i föreningen görs genom att maila/posta in kontaktuppgifter för organisationen och ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktmän till nedanstående kontaktuppgiter. Säkerhetskulturnätverket kommer sedan att fakturera föreningsavgiften.

Ett medlemskap gäller för medlemsorganisationens egna anställda. Inhyrd personal, entreprenörer och konsulter som uteslutande arbetar åt en medlemsorganisation och som har fem eller färre anställda omfattas också av dennes medlemskap.

Kontaktuppgifter

Säkerhetskulturnätverkets sekretariat sköts av styrelsen eller av den styrelsen utser. För den löpande verksamheten i föreningen svarar sekreteraren med hjälp av lokala kontaktpersoner. Sekretariatets huvuduppgift är att arrangera olika typer av arrangemang och medlemsaktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

 

Sekreterare:

Niclas Grahn, sekreterare, Stockholm

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 010-505 04 23

 

Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

Att: Niclas Grahn

c/o ÅF-Infrastructure AB

Frösundaleden 2A

169 99 Stockholm