Välkommen till Säkerhetskulturnätverket!

Vad?

Säkerhetskulturnätverket är en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

 Vision och mål?

Visionen är att vara det ledande nätverket i Sverige avseende säkerhetskultur. Målet är att under olika former informera våra medlemmar avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, systemsäkerhet, risk, human factors och arbetsmiljö.

Varför säkerhetskultur och human factors? 

Att systematiskt och löpande arbeta med säkerhetskultur och human factors-frågor inom sin organisation är två grundbultar för att minimera olyckor, incidenter och arbetsmiljöproblem och samtidigt utveckla en resilient verksamhet. Olyckor, sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem kostar mycket pengar och kan även påverka en organisations anseende avseende både kunder och allmänhet. Framgångsrika verksamheter satsar på säkerhetskultur och human factors eftersom de ser en direkt koppling till lönsam hållbarhet både vad gäller effektivitet och kvalitet.

 Intresserad av våra aktiviteter?

Anmäl dig gärna till Säkerhetskulturnätverkets utskicksbrev här så får du inbjudningar till seminarier och information om våra aktiviteter. Planerade och genomförda aktiviteter kan ses i kalendariet till vänster.

Intresserad av att bli medlem?

Klicka här för att få mer information om hur man som företag, organisation eller privatperson/student går med i föreningen och vilka förmåner som man då får.